უკან
AMERICAN EXPRESS Platinum Card

AMERICAN EXPRESS

PLATINUM CARD

მრავალფეროვანი გამოცდილება

პირობები
 • საერთაშორისო და ადგილობრივი კონსიერჟის მომსახურება 24/7
 • 1000-ზე მეტი აეროპორტების ლაუნჯებზე წვდომა
 • სასტუმროების ლოიალურობის პროგრამები
 • მაღალი კლასის სამოგზაურო დაზღვევა
 • Membership Rewards – დაგროვების პროგრამა
 • Selects – ფასდაკლების პროგრამა
 • 55-დღიანი უპროცენტო კრედიტი
 • საკრედიტო ლიმიტი - 10 000 ლარიდან
 • საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში – 0%
 • ძირითადი/დამატებითი ბარათის ყოველწლიური საკომისიო – 1000 ლარი
 • ბარათის მფლობელის ასაკი – 22-დან 65 წლამდე*
 • ანგარიშის მომსახურების საკომისიო – უფასო
 • ანგარიშის ვალუტა –ერთვალუტიანი, ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
 • ბარათის მოქმედების ვადა – 4 წელი
 • განაღდების დღიური ლიმიტი – 10 000 ლარი (ეკვ. შესაბამის ვალუტაში)
 • განაღდების დღიური ლიმიტი საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში – შეუზღუდავი
 • წლიური საპროცენტო განაკვეთი: სავაჭრო ობიექტებში ათვისებულ თანხებზე– 15%; განაღდების ოპერაციებით ათვისებულ თანხებზე–22%
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საკრედიტო ლიმიტის სავაჭრო ობიექტებში გახარჯვისას:17.9%-დან
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საკრედიტო ლიმიტის განაღდებისას: 34.2%-დან
 • განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკისა და საზღვარგარეთის ბანკომატების საშუალებით:
  • ლარში ემიტირებული ბარათებისთვის – 3.9%, მინ. 5.9 ლარი
  • აშშ დოლარში ემიტირებული ბარათებისთვის – 3.9%, მინ. 3.9 აშშ დოლარი
  • ევროში ემიტირებული ბარათებისთვის – 3.9%, მინ. 2.9 ევრო
 • განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში:
  • ლარში ემიტირებული ბარათებისთვის – 5.9%, მინ. 7.9 ლარი
  • აშშ დოლარში ემიტირებული ბარათებისთვის – 5.9%, მინ. 4.9 აშშ დოლარი
  • ევროში ემიტირებული ბარათებისთვის – 5.9%, მინ. 3.9 ევრო

* 20 ან 21 წლის პირზე ბარათი გაიცემა იმ შემთხვევაში, თუ ის არანაკლებ 3 თვის ჩართულია საქართველოს ბანკის სახელფასო პროგრამაში.

AMERICAN EXPRESS Gold Card

AMERICAN EXPRESS

GOLD CARD

მეტი, ვიდრე საკრედიტო ბარათი

პირობები
 • 55-დღიანი უპროცენტო კრედიტი
 • Membership Rewards – დაგროვების პროგრამა
 • Selects – ფასდაკლების პროგრამა
 • მაღალი კლასის სამოგზაურო დაზღვევა
 • დამატებითი ბარათი
 • საკრედიტო ლიმიტი – 20 000 ლარამდე
 • საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში – 0%
 • ძირითადი/დამატებითი ბარათის ყოველწლიური საკომისიო – 180 ლარი*
 • ბარათის მფლობელის ასაკი – 22-დან 65 წლამდე**
 • ანგარიშის მომსახურების საკომისიო – უფასო
 • ანგარიშის ვალუტა –ერთვალუტიანი, ლარი
 • ბარათის მოქმედების ვადა – 4 წელი
 • საკრედიტო ლიმიტი – 20 000 ლარამდე
 • განაღდების დღიური ლიმიტი – 4 000 ლარი (ეკვ. შესაბამის ვალუტაში)
 • განაღდების დღიური ლიმიტი საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში – შეუზღუდავი
 • წლიური საპროცენტო განაკვეთი: სავაჭრო ობიექტებში ათვისებულ თანხებზე– 18%; განაღდების ოპერაციებით ათვისებულ თანხებზე–26%
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საკრედიტო ლიმიტის სავაჭრო ობიექტებში გახარჯვისას - 18.9 %-დან
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საკრედიტო ლიმიტის განაღდებისას - 36.3%-დან
 • განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკისა და საზღვარგარეთის ბანკომატების საშუალებით:
  • ლარში ემიტირებული ბარათებისთვის – 3.9%, მინ. 5.9 ლარი
  • აშშ დოლარში ემიტირებული ბარათებისთვის – 3.9%, მინ. 3.9 აშშ დოლარი
  • ევროში ემიტირებული ბარათებისთვის – 3.9%, მინ. 2.9 ევრო
 • განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში:
  • ლარში ემიტირებული ბარათებისთვის – 5.9%, მინ. 7.9 ლარი
  • აშშ დოლარში ემიტირებული ბარათებისთვის – 5.9%, მინ. 4.9 აშშ დოლარი
  • ევროში ემიტირებული ბარათებისთვის – 5.9%, მინ. 3.9 ევრო

* SOLO მომხმარებლებისთვის American Express Gold Card-ის საკომისიო შეადგენს 120 ლარს.
** 20 ან 21 წლის პირზე ბარათი გაიცემა იმ შემთხვევაში, თუ ის არანაკლებ 3 თვის ჩართულია საქართველოს ბანკის სახელფასო პროგრამაში.

AMERICAN EXPRESS Green Card

AMERICAN EXPRESS

GREEN CARD

ჩემი ცხოვრების ბარათი

პირობები
 • 55-დღიანი უპროცენტო კრედიტი
 • Membership Rewards – დაგროვების პროგრამა
 • Selects – ფასდაკლების პროგრამა
 • სამოგზაურო დაზღვევა
 • დამატებითი ბარათი
 • საკრედიტო ლიმიტი – 6 000 ლარამდე
 • საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში – 0%
 • ძირითადი/დამატებითი ბარათის ყოველწლიური საკომისიო – 85 ლარი
 • ბარათის მფლობელის ასაკი – 22-დან 65 წლამდე*
 • ანგარიშის მომსახურების საკომისიო – უფასო
 • ანგარიშის ვალუტა – ერთვალუტიანი, ლარი
 • ბარათის მოქმედების ვადა – 4 წელი
 • საკრედიტო ლიმიტი – 6 000 ლარამდე
 • განაღდების დღიური ლიმიტი – 1 500 ლარი (ეკვ. შესაბამის ვალუტაში)
 • განაღდების დღიური ლიმიტი საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში – შეუზღუდავი
 • ბარათის მფლობელის შემოსავლის ოდენობა – 1 000 ლარიდან (ეკვ. შესაბამის ვალუტაში)
 • წლიური საპროცენტო განაკვეთი – სავაჭრო ობიექტებში ათვისებულ თანხებზე: 20%; განაღდების ოპერაციებით ათვისებულ თანხებზე: 26%
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საკრედიტო ლიმიტის სავაჭრო ობიექტებში გახარჯვისას - 22%-დან
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საკრედიტო ლიმიტის განაღდებისას - 37.6%-დან
 • განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკისა და საზღვარგარეთის ბანკომატების საშუალებით:
  • ლარში ემიტირებული ბარათებისთვის – 3.9%, მინ. 5.9 ლარი
  • აშშ დოლარში ემიტირებული ბარათებისთვის – 3.9%, მინ. 3.9 აშშ დოლარი
  • ევროში ემიტირებული ბარათებისთვის – 3.9%, მინ. 2.9 ევრო
 • განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში:
  • ლარში ემიტირებული ბარათებისთვის – 5.9%, მინ. 7.9 ლარი
  • აშშ დოლარში ემიტირებული ბარათებისთვის – 5.9%, მინ. 4.9 აშშ დოლარი
  • ევროში ემიტირებული ბარათებისთვის – 5.9%, მინ. 3.9 ევრო

* 20 ან 21 წლის პირზე ბარათი გაიცემა იმ შემთხვევაში, თუ ის არანაკლებ 3 თვის ჩართულია საქართველოს ბანკის სახელფასო პროგრამაში.

AMERICAN EXPRESS Blue Card

AMERICAN EXPRESS

BLUE CARD

დაიბრუნე დახარჯული თანხა

პირობები
 • 55-დღიანი უპროცენტო კრედიტი
 • Cashback – თანხის დაბრუნების პროგრამა
 • Selects – ფასდაკლების პროგრამა
 • საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში – 0%
 • ძირითადი ბარათის ყოველწლიური საკომისიო – 25 ლარი
 • ბარათის მფლობელის ასაკი – 22-დან 65 წლამდე*
 • ანგარიშის მომსახურების საკომისიო – უფასო
 • ანგარიშის ვალუტა – ერთვალუტიანი (ერთანგარიშიანი), ლარი
 • ბარათის მოქმედების ვადა – 4 წელი
 • საკრედიტო ლიმიტი – 2 000 ლარამდე
 • განაღდების დღიური ლიმიტი – 1 500 ლარი (ეკვ. შესაბამის ვალუტაში)
 • წლიური საპროცენტო განაკვეთი სავაჭრო ობიექტებში ათვისებულ თანხებზე – 22% განაღდების ოპერაციებით ათვისებულ თანხებზე – 26%
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საკრედიტო ლიმიტის სავაჭრო ობიექტებში გახარჯვისას - 23.8%-დან
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საკრედიტო ლიმიტის განაღდებისას - 37.2%-დან
 • განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკისა და საზღვარგარეთის ბანკომატების საშუალებით – 3,9%, მინ. 5.9 ლარი
 • განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში – 5,9%, მინ. 7.9 ლარი

*20 ან 21 წლის პირზე ბარათი გაიცემა იმ შემთხვევაში, თუ ის არანაკლებ 3 თვის ჩართულია საქართველოს ბანკის სახელფასო პროგრამაში.

AMERICAN EXPRESS Rewards Card

AMERICAN EXPRESS

REWARDS CARD

ბარათი, რომელიც ყოველდღიურად გაჯილდოებს

პირობები
 • არასაკრედიტო ბარათი
 • Membership Rewards – დაგროვების პროგრამა
 • Selects – ფასდაკლების პროგრამა
 • სადაზღვევო პროდუქტი – სტანდარტ+
 • საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში – 0%
 • ძირითადი/დამატებითი ბარათის ყოველწლიური საკომისიო – 40 ლარი
 • ანგარიშის გახსნა და მომსახურება – უფასო
 • ანგარიშის ვალუტა – ერთვალუტიანი, ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
 • ბარათის მოქმედების ვადა –3 წელი
 • განაღდების დღიური ლიმიტი საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში – შეუზღუდავი
 • განაღდების დღიური ლიმიტი საქართველოს ბანკისა და საზღვარგარეთის ბანკომატების საშუალებით – 3 000 ლარი (ან ეკვივალენტი ანგარიშის ვალუტაში)
 • განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკის ბანკომატების საშუალებით – 0.3%, მინ. 0.3 ერთეული ანგარიშის ვალუტაში
 • განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში – 0.6%, მინ. 0.6 ერთეული ანგარიშის ვალუტაში
 • განაღდების საკომისიო საზღვარგარეთის ბანკომატების საშუალებით – 3.9%. მინ. 3.9 ერთეული ანგარიშის ვალუტაში

გვეწვიეთ

მობრძანდით
საქართველოს ბანკის
სერვისცენტრებში

მოგვწერეთ

ისარგებლეთ
ონლაინკონსულტაციით
www.contact.bog.ge

დაგვიკავშირდით

2 444 300